POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

TADEUSZ MAJCHROWICZ

W 1975 r. rozpoczął pracę zawodowa jako robotnik w ZUN „Naftomet” Krosno.

Od 1980 r. związany z NSZZ „Solidarność”. Od 1990 r. przeszedł wszystkie szczeble w NSZZ „S”. Począwszy od funkcji Przewodniczącego Komisji Zakładowej, następnie funkcji Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „S” w Krośnie. Od 3 listopada 2010 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”.

Pełnił także funkcję Radnego Województwa Podkarpackiego III i IV kadencji. W Sejmiku jako Przewodniczący Klubu Radnych reprezentował Prawicę Rzeczypospolitej. W Sejmiku pracował m.in. jako członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Głównej oraz Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Przez dwie kadencje pełnił także funkcję Radnego Gminy Miejsce Piastowe oraz członku Zarządu Gminy.

Od 1974 r. aktywny Honorowy Dawca Krwi, wielokrotnie wyróżniany przez Polski Czerwony Krzyż. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi kultywującego tradycje ludową, zwyczaje i obrzędy. Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Członek wspierający – Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Ojciec dwóch dorosłych synów. Interesuje się historią, muzyką i sportem.