POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

S. M. ALEKSANDRA SZYBORSKA PDDM

Należy do Zgromadzenia założonego w 1924 roku w Albie (płn. Włochy), będącego częścią wielkiej Rodziny Świętego Pawła, której Założycielem jest włoski kapłan, bł. Jakub Alberione, składającej się z 5 Zgromadzeń zakonnych, 4 Instytutów agregowanych i świeckich Współpracowników, których misją jest niesienie światu na różne sposoby Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia poprzez środki społecznego przekazu.

Misja Zgromadzenia zawiera się w potrójnym wymiarze: eucharystyczno-kapłańsko-liturgicznym. Siostry Uczennice zostały powołane do życia, aby podczas codziennej adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie modlić się za ludzi wszystkich czasów, którzy pracują w mediach społecznych i za tych, którzy z nich korzystają.

Siostry przez modlitwę i ofiarę wynagradzają za wszelkie zło i grzech, jakiego doświadcza współczesny człowiek źle wykorzystując media. Adorując Najświętszy Sakrament wypraszają łaski również dla ludzi, którzy przekazują wartości chrześcijańskie posługując się mediami społecznymi.

Zgromadzenie Sióstr Uczennic modlitwą i konkretną posługą wspiera powołania kapłańskie w różnym wymiarze – od modlitwy o powołania kapłańskie, poprzez współpracę z duchowieństwem, posługę przy kapłanach chorych i starszych, modląc się za kapłanów przy i po śmierci.

Trzeci wymiar posługi Zgromadzenia to wymiar liturgiczny. Siostry poprzez piękno Liturgii wyrażone w bardzo szeroki sposób, troszczą się o to, aby człowiek mógł spotkać się z Bogiem, wejść z Nim w głębszą relację i stać się przez to apostołem Jezusa.

S. Aleksandra w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza złożyła pierwszą profesję w 2002 r.

W 2012 r. ukończyła studia teologiczne na UKSW w Warszawie. Praca magisterska z teologii duchowości pod tytułem Rachunek sumienia w procesie uświęcenia członków Rodziny Świętego Pawła na podstawie wybranych pism bł. Jakuba Alberione. Pracą Troska o muzykę liturgiczną jako element misji Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza

W 2018 r.  ukończyła w Wyższe Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu studium na kierunku dziennikarstwo . Posiada bogate doświadczenie kilkuletniej pracy jako dziennikarz w Radio Jasna Góra.