POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. RYSZARD UMAŃSKI

Kapelan NSZZ „Solidarność” i środowisk patriotyczno-niepodległościowych w Częstochowie. Przyjaciel Anny Walentynowicz, którą zawsze podziwiał za jej działalność, odwagę i patriotyzm.

Uczestniczył w lutym 1985 r. w Krakowie-Bieżanowie w głodówce w ramach protestu opozycyjnego zorganizowanego przez Panią Annę Walentynowicz. W latach 1985-1989 współpracował z podziemną strukturą Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarność” zajmując się w jej ramach kolportażem nielegalnej prasy na terenie Krakowa i Częstochowy.

Wieloletni Dyrektor Radia Fiat, a jednocześnie inicjator licznych akcji prospołecznych, w tym pomocy Polakom na Kresach Wschodnich. Od wielu lat wraz z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy”, którego jest założycielem i Prezesem, organizuje przedsięwzięcie „Święty Mikołaj na Wileńszczyźnie”.

Wielokrotnie był doceniony przez organizacje państwowe i Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczony m.in.:
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta RP, Krzyżem Komendy WIN, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.