POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR KATARZYNA MARIA KERN PEREIRA

Ur. 1959 r. w Sopocie. Z zawodu filolog i tłumacz, z zamiłowania – biblista, z praktyki życiowej – matka dużej rodziny. Autentyczną przyjaźń uważa za jedną z najwyższych wartości (na tym i na tamtym świecie).

Absolwentka filologii romańskiej UCL (Université Catholique de Louvain-la Neuve) w Belgii oraz studiów podyplomowych w zakresie Terapii Pedagogicznej / System Marii Montessori (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Doktor nauk humanistycznych (Wydział Neofilologii UW). Nauczyciel szkolny i akademicki (1998 – 2014).

Autorka licznych publikacji w kilku językach z dziedziny literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy filozoficzno-teologicznej tekstów kultury. Założycielka Fundacji „Europa Nadziei” (cele statutowe: upowszechnianie w społeczeństwie kultury wysokiej o europejskim rodowodzie).

W latach 1998–2010 organizator i uczestnik licznych konferencji naukowych i sympozjów międzynarodowych z dziedziny literaturo- i kulturoznawczej (intensywna współpraca z ośrodkami uniwersyteckimi we Francji, Hiszpanii, Rosji, Portugalii i Skandynawii). W tym samym czasie członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Przez wiele lat prowadziła własne prace badawcze na temat męczeństwa narodu polskiego oraz Holocaustu narodu żydowskiego podczas II wojny światowej (m.in. w latach 1996-1998 aktywna współpraca z filią Fundacji „Shoah” Stevena Spielberga w Warszawie, natomiast w 2010 r. udział w Międzynarodowym Kongresie Naukowym w Tel Awiwie nt. Poszukiwanie pamięci i dialog. Białystok jako model żydostwa wschodnioeuropejskiego – z własnym referatem o Izaaku Celnikierze i roli przyjaźni w duchowej drodze artysty).

Wieloletni działacz społeczny (organizacja, prowadzenie i koordynacja licznych spotkań, wieczorów muzyczno-literackich, kół zainteresowań, wyjazdów naukowych, DKF-ów i warsztatów z dorosłymi i młodzieżą).