POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR HAB. PAWEŁ SKIBIŃSKI
PROF. UW


Rocznik 1973. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk specjalizujący się m.in. w dziejach Kościoła w Polsce w XX wieku. Współpracownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ds. naukowych.

Autor takich książek, jak:
· Odnowa tej ziemi. I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979 - PIW 2020,
· Kościół wobec totalitaryzmów (1917-1989),
· Światowy katolicyzm i doświadczenia Polaków - Instytut Pileckiego, 2022