POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR HAB. MONIKA PRZYBYSZ, PROF. UKSW

Specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca, teolog, trener, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie.

Nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów RP za doktorat w 2008 r. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Doktorat obroniła w 2007 r. z zakresu zarządzania komunikacją w kryzysie, w habilitację w 2014 r. z zakresu rzecznictwa prasowego.

Kierownik sekcji public relations w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 r. Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”.

Od 2016 r. członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 2018 r. członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Od 2019 r. do 2022 r. przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w zespole roboczym Social Dimension w pracach Bologna Follow-Up Group w ramach Bologna Process.

Autorka książek i artykułów naukowych z dziedziny komunikacji społecznej i mediów w zakresie: public relations, rzecznictwa prasowego, komunikacji kryzysowej, komunikacji w mediach społecznościowych, komunikacji internetowej, reklamy, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także teologii mediów.