POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR HAB. MARIUSZ KRZYSZTOFIŃSKI

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, zatrudniony jako główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Autor oraz redaktor/współautor takich książek, jak:
· Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył M. Krzysztofiński, Rzeszów – Kraków 2012
· W służbie Chrystusa Króla. Ks. Józef Sondej - Rzeszów 2013
· Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, relacje zebrał, wstępem i przypisami opatrzył M. Krzysztofiński, Rzeszów - Lwów 2016
· Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918 – 2012). Metropolita przemyski obrządku łacińskiego, Rzeszów – Warszawa 2019

Autorem zdjęcia Pana dr hab. Mariusza Krzysztofińskiego jest Pan Piotr Życieński z IPN.