POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

BARBARA NOWAK

historyk, radna Miasta Krakowa 2010-2016. Nauczycielka od 1982 r., Małopolski Kurator Oświaty od 2016 r. Członek NSZZ „Solidarność”, Prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich od 2009 r.

Jej priorytetem jest integracja szerokiego środowiska wokół tematów związanych z opieką i bezpieczeństwem uczniów.

Mężatka, matka dwóch córek i babcia dla wnuczki. Broni wiary i wartości cywilizacji chrześcijańskiej.