POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

ADAM MIGO

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W latach 80-tych XX wieku był jednym z założycieli Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. W 1995 r. był inicjatorem nadania jednej z ulic w Krakowie imienia legionisty Józefa Herzoga.

Od 1998 r. współpracuje z Żołnierzem Wyklętym Niezłomnym Panem Wacławem Szaconiem przy upamiętnianiu i odkłamywaniu kart z historii Polski. Był jednym z inicjatorów upamiętnienia przy kościele pw. św. Bartłomieja w Morawicy Setnej Rocznicy Cudu nad Wisłą.

Od 2019 r. współpracuje z promotorami kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Kultu Polskich Świętych i Błogosławionych.