POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· MODERATORZY

ZMIEŃ JĘZYK

MARIAN FLOREK


Absolwent filologii polskiej – teatrologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiował również filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowo studiował retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz teologię w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, działającym na zasadzie umowy naukowej podpisanej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w mediach.

Uzyskał licencjat kanoniczny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Posiada trzy dyplomy: zawodowego tancerza estrady, aktora estrady i aktora dramatu. Reżyseruje, współpracuje z Tygodnikiem Katolickim Niedziela.