POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· I DZIEŃ - 16.09.2022

ZMIEŃ JĘZYK

WIZYTA STUDYJNA „NARODOWY ZRYW NSZZ SOLIDARNOŚĆ”
BASTION ŚW. ROCHA
13:45 - 14:30