POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· I DZIEŃ - 16.09.2022

ZMIEŃ JĘZYK

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONGRESU
BASTION ŚW. BARBARY / KAPLICA RÓŻAŃCOWA
19:15 - 19:30