POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· I DZIEŃ - 16.09.2022

ZMIEŃ JĘZYK

OTWARCIE I DNIA KONGRESU
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE
07:30 - 08:00