POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· I DZIEŃ - 16.09.2022

ZMIEŃ JĘZYK

KONCERT MUZYCZNY
JP2 MUZEUM - MUZEUM MONET I MEDALI JANA PAWŁA II
20:30 - 21:30