POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· I DZIEŃ - 16.09.2022

ZMIEŃ JĘZYK

MSZA ŚWIĘTA
KAPLICA CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ
08:00 - 09:00