POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· I KONGRES (2022)

ZMIEŃ JĘZYK

75. ROCZNICA URODZIN BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI


przypadała 14 września 2022 r., a kilka dni później czyli 17 i 18 września rozpoczęła się Jubileuszowa 40. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. 


Daty obu jubileuszy były inspiracją dla współczesnych czcicieli legendarnego Kapłana Solidarności do zorganizowania I edycji Kongresu bł. ks. Jerzego.

Popularyzacja nauczania bł. ks. Jerzego głównie wśród młodzieży oraz osób do 40 roku życia to główny cel Kongresu. Już dziś, dzięki Solidarności Międzypokoleniowej możemy aktywnie przyczynić się do przekazania kolejnym pokoleniom wiekowej prawdy, że Katolik to osoba, której codzienność upływa zawsze w perspektywie wieczności.

Podczas dwóch dni Kongresu (16 i 17 września 2022 r.) w duchowej stolicy naszej Ojczyzny czyli w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyły się 2 główne debaty oraz 12 paneli tematycznych, których tytuły są myślami bł. ks. Jerzego. Wydarzenie było naturalnym wstępem do Jubileuszowej 40. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.

W charakterze uczestników debat i moderatorów uczestniczyło 70 osób. Wśród nich byli Kapłani zasłużeni dla Solidarności, świadkowie życia oraz działalności duszpasterskiej ks. Jerzego, historycy, dziennikarze, ale nade wszystko osoby o różnych wrażliwościach reprezentujące wiele środowisk. Osoby te, posiadając bardzo inspirujące doświadczenia osobiste i zawodowe dzieliły się nimi, niekiedy pięknie się różniąc między sobą. Kongres zakończył się podpisaniem Karty Kongresu. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz uczestników dostępne są w poszczególnych zakładkach menu.

Wydarzenie to, należy traktować przede wszystkim jako miejsce działania łaski Bożej. Dlatego dzieło to było i nadal jest stale omadlane przez kilkanaście wspólnot Sióstr Klauzurowych.

Ekscelencja Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników i organizatorów Kongresu.

Patronat honorowy objął także o. Janusz Sok CSsR, który pełni posługę Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, jak i s. Dolores – Dorota Zok SSpS, która pełni posługę Przewodniczącej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Organizatorem tego wydarzenia było PSWE przy współudziale Fundacji Instytut Mediów (działającej na rzecz środowiska Tygodnika Katolickiego „Niedziela”).

Przygotowania do organizacji Kongresu odbywały się nie tylko we ścisłej współpracy z Partnerami Strategicznymi czyli Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Fundacją im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro", ale także z wieloma osobami dobrej woli reprezentującymi Partnerów Wspierających, Partnerów Medialnych oraz Darczyńców i Sponsorów.

Nagrania z poszczególnych debat będą dostępne na stronach i profilach internetowych Partnerów Medialnych Kongresu oraz na www.xjerzy.pl.

SANTE SUBITO!