POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· POPRZEDNIE EDYCJE KONGRESU14 września 2022 r. przypadała 75. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a kilka dni później czyli 17 i 18 września rozpoczęła się Jubileuszowa 40. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. 


Daty obu jubileuszy były inspiracją dla współczesnych czcicieli legendarnego Kapłana Solidarności do zorganizowania I edycji Kongresu bł. ks. Jerzego.

Udział w Kongresie był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uczestnictwo wymagało wypełnienia formularza rejestracji oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.