POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· SYGNATARIUSZE KARTY

PIOTR OLBRYŚ

Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań, gdzie pracuje od ponad 25 lat. To największa organizacja związkowa w przemyśle w Polsce.

Pełni także funkcję członka Komisji Krajowej NSZZ „S” oraz Światowej i Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen.

Politolog i psycholog biznesu. Ukończył Studia MBA. Prywatnie od ponad 26 lat żonaty, dwoje pełnoletnich dzieci.