POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· SYGNATARIUSZE KARTY

KS. PRAŁ. DR STANISŁAW PUCHAŁA

Urodzony w Łaziskach Górnych, kapłan Archidiecezji Katowickiej, dr teologii, prałat Jego Świątobliwości.

Członek Stowarzyszenia Henryk Sławik - Pamięć i dzieło, Stowarzyszenia Dzieło Prymasa Augusta Hlonda, Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Kapelan NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Jest kapelanem kaplicy św. Barbary w podziemiach zabytkowej Kopalni „Guido” w Zabrzu.

Był duszpasterzem młodzieży, wiele lat diecezjalnym duszpasterzem akademickim w Katowicach, duszpasterzem pracowników naukowych, pierwszym kapelanem katowickiego Hospicjum, a także redaktorem audycji radiowych i telewizyjnych.