POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· SYGNATARIUSZE KARTY

KRZYSZTOF ŻMUDA

Urodził się w 1955 r. Józinie. Pracował jako monter ślusarski wyposażenia okrętowego na Wydziale W6 Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte.

Uczestniczył w strajku sierpniowym 1980 r., następnie przystąpił do NSZZ „Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku w Stoczni Północnej a następnie w działaniach zdelegalizowanej "Solidarności". W styczniu 1982 r. został członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów.

Był członkiem Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki zorganizował strajk na Wydziale W11 Stoczni Północnej. Był członkiem Diecezjalnej Służby Mężczyzn zorganizowanej przez Bractwo dla obsługi i ochrony pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1987 r. Następnie uczestniczył w strajku sierpniowym 1988 r. w Gdańsku, co stało się powodem zwolnienia z pracy. W okresie od 1982 r. do 1989 r. angażował się w kolportaż prasy bezdebitowej.

Obecnie pełni funkcję Koordynatora Służb przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki Regionu Gdańskiego.

W sierpniu 2009 r. został odznaczony przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy nr 170/2018 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz w 2021 r. został także odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.