POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· SYGNATARIUSZE KARTY

DR GRZEGORZ SZCZECINA


Rocznik 1989. Doktor historii Kościoła, pracownik Polskiego Radia S.A., społecznik, archiwista, grybowianin. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Od 2014 r. był doktorantem w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii KUL. Rozprawę doktorską pt. „Historyczno-patriotyczne rodowody misji ks. Jerzego Popiełuszki” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Walkusza.

Autor książek, artykułów i recenzji oraz licznych referatów wygłoszonych na konferencjach o różnym profilu. Publikuje m.in. w dziale historia i religia regionalnego miesięcznika „Sądeczanin”. Dzięki cyklowi jego tekstów o grybowskich ofiarach mordu katyńskiego w 1940 r., powstała inicjatywa godnego uhonorowania bohaterskich rodaków w Grybowie. Współinicjator dekomunizacji i renowacji Pomnika Pamięci Ofiar w miejscowym parku miejskim, a także upamiętnienia 105. grybowian poległych w powstaniu styczniowym, wojnie polsko-bolszewickiej, I i II wojnie światowej oraz zbrodni katyńskiej.

Zaangażowany w propagowanie kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jako znawca życia i działalności kapelana „Solidarności” występuje w mediach. Współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji Życia i Kultu Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz Instytutem Pamięci Narodowej, jak również w ramach patriotyczno-społecznej działalności z Urzędem Miejskim w rodzinnym Grybowie.

Pełnił funkcje asystenta senatora RP Wiktora Durlaka. Zaangażowany w utrwalanie pamięci historycznej na ziemi grybowskiej i Sądecczyźnie.