POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· KARTA KONGRESU


Podpisanie Karty Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki było zwieńczeniem wcześniejszych deklaracji wsparcia działań na rzecz wspólnej pracy na chwałę Pana Boga i naszej Ojczyzny.Treść Karty Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

dostępna jest także w formacie *.pdf po kliknięciu

TUTAJ (3,9 MB)