POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ZBIGNIEW HAJŁASZ

Praktyk i konsultant w dziedzinie zarządzania i rozwoju.

Ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju, w tym m.in. instytucji finansowych, restrukturyzacji przemysłowej, prywatyzacji, rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, instytucji kultury, NGO.

MPhil in Economics, London University (UK); Mgr inż. Matematyki, Politechnika Wrocławska. Członek zarządów i rad nadzorczych wielu spółek, w tym Polskiego Radia SA, banku PKO BP SA, KGHM TFI S.A. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Uzdrowisk Sp. z o.o.