POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

WOJCIECH ZRAYKO

Tradycjonalista katolicki, b. członek Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej i prezes Młodzieży Rzeczypospolitej.

Członek Honorowego Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości i Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Członek zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, filister honoris causa Polskiej Korporacji Akademickiej Silesia Superior, Prezes warszawskiego koła Związku Górnośląskiego, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu.

Żołnierz Wojska Polskiego.

Odznaczony Medalem „Pro Patria”, srebrną odznaką „Zasłużony Działacz LOK” oraz Srebrną Odznaką za Zasługi dla Geopolityki Polskiej.