POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ROMAN ZIĘBA


Dawniej manager w branży IT oraz konsultant, coach i trener zarządzania projektami. Po utracie dawnego życia, nawróceniu i wstąpieniu do Kościoła Katolickiego - został współzałożycielem wspólnoty „Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia”.

Wspólnota skupia osoby nawrócone w dorosłości, które odnalazły wiarę zarówno w kryzysie uzależnień, jak i podczas pobytu w zakładach karnych. Od 2011 r. członkowie wspólnoty odbywają dalekie piesze pokutne pielgrzymki przez kraje na różnych kontynentach, niosąc przesłanie cywilizacji miłości św. Jana Pawła II do miejsc konfliktów i wojen. Pieszo pielgrzymowali m.in.: przez Kubę, przez Gruzję, przez Rwandę, przez Rosję, przez Liban, czy też przez Zachodni Brzeg Jordanu.

Posiada też swoje osobiste doświadczenie związane m.in: z samotną 6-miesieczna wędrówkę z San Francisco do Nowego Jorku. Swoje przeżycia opisał w książce „Krzyż Ameryki". Od 12 lat prowadzi także pracownie pisania ikon „Hermeneia", wykonując prace na deskach oraz polichromie dla świątyń w Polsce i zagranicą.