POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

RAFAŁ TUREK


Rocznik 1966. Mieszka od zawsze na wsi. Jest absolwentem Technikum Ogrodniczego i jego praca od wielu lat jest związana z rolnictwem, a konkretnie z uprawą pieczarek. Od 3 lat jest w szeregach Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.

W związku małżeńskim jest od 35 lat. Tata pięciorga dzieci oraz dziadek sześciorga wnuków.