POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

PRZEMYSŁAW JAŚKIEWICZ

Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w Radio Puls w Lublinie, którego był współtwórcą i wiceprezesem, a także w firmie szkoleniowej w której przez 23 lata piastował stanowisko dyrektora administracyjnego.

Jednocześnie był zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych (NZS, Fundacja Niepodległości, BKS Lublin, Stowarzyszenie „Trzy Kropki” i inne), które realizowały różnorodne projekty, począwszy od lokalnych po międzynarodowe.

W 2016 r. odznaczony przez Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem „Pro Patria”. W lutym 2017 r. został prezesem Związku Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR). Obecnie KIPR zrzesza ponad 60 organizacji w Polsce. Związek jest dzisiaj liczącym się reprezentantem środowiska organizacji pozarządowych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Od 2016 r. był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego V i VI kadencji, a w 2019 r. ekspertem NIW-u w zakresie programów FIO, PROO 1a, 3, 4. W latach 2017 – 2020 członek Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Od 2021 r. ekspert KPRM opiniujący oferty realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Publikował artykuły na ngo.pl, aktywiusz.pl, kolobrzegwiary.pl i w kwartalniku „Kwarta”. Zakochany w Lublinie, jego zainteresowania to historia, fotografia, wideofilmowanie. Jest żonaty, ma dwóch synów.