POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

PAWEŁ WOŁOSZCZUK

Wielkopolanin z rodziny o bogatych tradycjach niepodległościowych. Z wykształcenia historyk.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną, z doświadczeniem zawodowym zdobywanym w instytucjach publicznych. Obecnie pełni funkcję Wicedyrektora Biura Sejmowego Konfederacji oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia Koliber.