POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

O. MARIUSZ BIGIEL SJ

Rocznik 1966. Urodzony w Lubuskiem do 18 r. życia spędził mile i pobożnie czas w małym miasteczku Nowa Sól na lewym brzegu Odry, gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Jeszcze przed maturą zapoznał się doświadczalnie z gigantami Odnowy Charyzmatycznej: Marią Jurczyńską (zwaną s. Marią od Ducha Świętego oraz o. Józefem Kozłowskim SJ).

Po maturze nie radząc się krwi ani ciała wstąpił bezzwłocznie do Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Jordanowie czyli Paradyżu. Cztery lata formacji seminaryjnej odcisnęły niezatarte piętno na młodym adepcie Odnowy Charyzmatycznej. W 1998 r. wstąpił do Nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Gdyni.

W czasie formacji zakonnej rozpoczął współpracę z o. Józefem Kozłowskim SJ i był u początków powstawania Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Przetłumaczył na język polski i doprowadził do wydania książki: Jezus żyje, Jezus jest Mesjszem, Formacja uczniów i inne. Pomagał w redakcji książki „Z grzechu do wolności". Zainicjował nagranie pierwszej płyty zespołu Mocni w Duchu pt.: „Tchnienie daje Bóg". Dał podwaliny pod powstanie charyzmatycznego miesięcznika „Szum z nieba”. Uczestniczył w przygotowaniu kilku Forów Charyzmatycznych z udziałem o. Tardifa, DeGrandissa, Mascharenasa, Forresta i wielu innych prominentnych postaci świata charyzmatycznego.

Współinicjował wprowadzenie do Polski sesji „Kana” przez wspólnotę Chemin Neuf. Jeszcze jako kleryk pracował dwa lata w Centrum Katechetycznym, współpracując przy pisaniu podręczników do katechezy pod redakcją o. Prof. Jana Charytańskiego SJ. Współpracował czynnie z kerygmatycznymi szkołami nowej ewangelizacji oraz brał udział w wielu spotkaniach międzynarodowych katolickich szkół ewangelizacji w ramach projektu Ewangelizacja 2000 oraz Zespołu Jezuitów zaangażowanych w Odnowę Charyzmatyczną (Centre Liason Europeenne).

W 1996 r. ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie zaś w 1997 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jego praca magisterska pt. „Jezus chrzci Duchem Świętym” ukazała się drukiem. Przez pięć lat pracował w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów w Kaliszu, prowadząc ponad 13 typów rekolekcji opartych głównie na dynamice Ćwiczeń Duchownych.

Zaangażował się w ruch harcerski i wstąpił do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, gdzie został instruktorem. Przeprowadził serię udanych obozów w lasach, wędrowny na jachtach na Wielkich Jeziorach Mazurskich połączony ze zdobywaniem patentów żeglarza jachtowego, biwak metodyczny nieopodal Tessalonik w Grecji oraz obóz międzynarodowy na Malcie, w ramach projektu międzynarodowego programu „Młodzież”. Przez kilka lat był drużynowym bydgoskiej drużyny wędrowników „Tygrysy”. Pięć lat pracował jako katecheta w Bydgoszczy, ucząc na różnych poziomach szkół i zdobył tytuł nauczyciela mianowanego. Odbył także kurs „Integralny Model Pedagogii”, oparty na metodologii ignacjańskiej.

Publikował w „Życiu Konsekrowanym” i „Katechecie”. Tłumaczył książki z języka francuskiego, angielskiego i hiszpańskiego. W 2006 r. udał się na rok formacji do Bostonu (tzw. Trzecią probację). W ramach praktyk duszpasterskich przepowiadał w Kalifornii i prowadził parafię na Wyspie St. John na Karaibach w archipelagu Wysp Dziewiczych.

Wielokrotnie prowadził Msze św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe dla ludzi o różnych kolorach skóry. Podczas swojej duszpasterskiej działalności prowadził wiele żwawych rekolekcji charyzmatycznych, młodzieżowych, parafialnych, dziecięcych, a także przez kilka lat głosił konferencje w grupie pielgrzymkowej „Szara” Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej. Parał się także kierownictwem duchowym wielu osób, w tym także sióstr klauzurowych, którym prowadził ćwiczenia duchowne. Interesuje się żeglarstwem.

Zainicjował Kajakowe Spływy Papieskie Brdą na upamiętnienie obecności Jana Pawła II na Kujawach. Od 2008 r. osiadł w Toruniu. Prowadzi liczne rekolekcje krajowe i zagraniczne.

Współinicjował założenie i został redaktorem naczelnym internetowego Radia Rewelacja. Specjalizuje się w wytyczaniu nowych szlaków duchowości i wdrażaniu eksperymentalnych metod ewangelizacji przy nieustannych wysiłkach zachowaniu wierności treści Ewangelii. Współpracuje z Terry Bork z USA, osobistą sekretark i doradcą o. Thomasa Forresta, w kwestiach sieci modlitwy wstawienniczej, ze szczególnym uwzględnieniem modlitwy za sprawujących władzę.

W listopadzie 2009 r. założył Duszpasterstwo Szczęśliwie Zakochanych „Pryscylla i Akwila” specjalizujące się w duchowości małżeńskiej, kursach dla narzeczonych prowadzonych metodą aktywnego uczestnictwa a także przekładaniem Sakramentu Małżeństwa na wymiar charyzmatu społeczno-krytycznego.

Rozpoczął prace konstrukcyjne (XII 2001) projektu formowania liderów metodą ignacjańską: Integralny Model Zarządzania (IMZ). Od lipca 2011 do sierpnia 2012 bawił w Londynie, pracując wśród Polonii w angielskiej parafii oo. Jezuitów na Stamford Hill, gdzie wdrażał katechezę rodzinną, podtrzymywał ducha patriotyzmu w warunkach emigracyjnych, a także zajął jasne stanowisko, oparte na prawie naturalnym w opozycji do poprawnej politycznie ideologii gender, przejawiając poprawność profetyczną.

Od sierpnia 2012 r. przebywaL na placówce w Lublinie, przy ul. Królewskiej 9, gdzie udziela się z doskoku na niwie edukacyjno-rekolekcyjnej. Jest ojcem duchowym Fan-Clubu Benedykta XVI.

W listopadzie 2015 r. odbył staż duszpasterski w Armenii, posługując w domu opieki dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w Spitaku, którym posługują Siostry Matki Teresy z Kalkutty.

Od 2016r. pracuje nad rozwojem duchowości kobiet katolickich, prowadzi przygotowania do małżeństwa ambitniejszych par narzeczonych, udziela się na ninie pro life, dbając wszakże o równowagę wiary i rozumu bez kompromisów z prawdą i rozsądkiem. Z zamiłowania interesuje się mariologią. Obecnie posługuje w Radomiu.