POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

NATALIA WALA-TUŁASIEWICZ


Wnuczka brata Błogosławionej Natalii - Tadeusza Tułasiewicza.

Opiekun archiwum rodzinnego. Reprezentuje rodzinę Tułasiewiczów w sprawach i wydarzeniach związanych z Błogosławioną. Zajmuje się koordynacją i jest łącznikiem pomiędzy osobami pracującymi przy różnych inicjatywach związanych z propagowaniem jej kultu. Na co dzień pracuje jako projektant wnętrz.