POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MONIKA ROGOZIŃSKA

Dziennikarka, ur. w Warszawie, ukończyła polonistykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Po zderzeniu w Polskim Radiu z cenzurą PRL wyjechała w Tatry. Pracowała w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Została ratownikiem TOPR, przewodnikiem tatrzańskim, przewodniczącą Solidarności kilku schronisk. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywała się.

W drugiej połowie lat 80. XX w. tworzyła dla zagranicznych agencji turystycznych autorskie programy zwiedzania Polski i je realizowała.

Po powrocie do Warszawy, pracowała w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza. Zaczęła publikować w czasopismach polskich i zagranicznych. Przez 16 lat związana była z dziennikiem "Rzeczpospolita”.

Jest współzałożycielem Oddziału Polskiego międzynarodowego The Explorers Club, służyła społecznie Stowarzyszeniu jako sekretarz 1993-2009 i prezes 2009-2015. Pod jego egidą organizowała i prowadziła dla turystów wyprawy szlakiem dawnych kultur, polskich odkrywców. Otwierały nowe kierunki w światowej turystyce, promowały osiągnięcia Polaków.

Jest jedną z pierwszych Europejek, które dotarły do Kotła Mount Everestu - towarzyszyła polskiej wyprawie 1980 r. Współorganizowała pionierskie zimowe ekspedycje na ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum, uczestnicząc w nich jako korespondent. Relacjonowała badania polskich archeologów w Andach. Organizowała wizyty w Polsce postaci światowej eksploracji, aby umożliwić rodakom spotkania z sir Edmundem Hillary – pierwszym zdobywcą Mt Everestu czy prof. Donem Walshem – pierwszym na dnie Rowu Mariańskiego.

Wygłosiła setki wykładów w Polsce i za granicą. Redagowała, konsultowała, współtworzyła i tworzyła książki oraz wystawy.

Jest autorką książek - reportaży historycznych, śledztw w poszukiwaniu prawdy. „Polowanie na Matkę", to sensacyjna opowieść oparta na tajnych dokumentach służb komunistycznych i relacjach świadków, uczestników wydarzeń, które wpłynęły na historię Polski, Europy, świata; opowieść o sile polskiej tożsamości, roli Matki Bożej Częstochowskiej i Jasnej Góry w wyzwalaniu się do wolności.

Mieszka w Warszawie. Jest matką dwóch synów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.monikarogozinska.pl