POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MICHAŁ KISIEL

Rocznik 1968. Absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, Przygotowania Pedagogicznego Akademii NSTWP w Szczecinie oraz MBA Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku, Kierownik Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów, Radny Rady Miejskiej w Pułtusku.

Aktywnie wspiera działalność lokalnych środowisk. Pielęgnuje pamięć o przodkach, żołnierzach wyklętych, szerzy wiedzę na temat polskich tradycji, tożsamości kulturowej poprzez realizowane przedsięwzięcia.

Prywatnie, wraz z żoną Katarzyną i 3 dzieci zbudowali silnie zakorzenioną w polskiej tradycji i patriotyzmie rodzinę, przekazując te wartości kolejnemu pokoleniu – swoim wnukom.