POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MATEUSZ ŚMIDODA


Rocznik 2005. Od 2020 r. uczęszcza do warszawskiego Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”.

W 2021 r. pierwszy raz uczestniczył w ogólnopolskiej szkole letniej: „Prawda, Wolność, Solidarność – wakacyjne spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką”. Następnie, w tym samym roku, uczestniczył także w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

Od 2022 r. jest jednym z najmłodszych przewodników w warszawskim Muzeum Błogosławionego.
Aktywnie wspomaga różnego rodzaju inicjatywy związane z upowszechnianiem postaci Błogosławionego.