POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MARIAN JASIŃSKI


Były Stoczniowiec, uczestnik Grudniowej Rewolty 1970 w Szczecinie, Członek Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej w styczniu 1971 r.

Przemawiał w imieniu Szefostwa Technicznego podczas spotkania w Stoczni z delegacją rządową na czele z Edwardem Gierkiem w Szczecinie, gdy Stoczniowcy proklamowali strajk okupacyjny ze stoczniowcami po rozlewie krwi w Szczecinie, w Gdańsku, w Gdyni i w Elblągu. Następnie pracował w powołanej Komisji Robotniczej do realizacji postulatów.

Uczestniczył w protestacyjnym pochodzie 1 maja 1971 r., nazwanego czarnym pochodem, który wielotysięczny tłum mieszkańców Szczecina zaprotestował wobec zatajania tragedii grudniowej w stosunku do radosnego święta ludzi pracy Pierwszego Maja.

W 1974 r. zaproponowano przeniesienie go do mniejszego zakładu pracy, jakim wówczas była Stocznia, do znacznie mniejszego zakładu, z powodu zagrożenia wpływu środowisk na antyklerykalny charakter działalności społecznej w Kościele, oraz wpływ na środowisko młodzieży robotniczej.

Po 1976 r. podejmuje działalność w kolportażu biuletynu „Szerszeń” po wydarzeniach w Ursusie i Radomiu.

Współorganizuje Strajki Sierpnia ’80 w Szczecinie, współpracuje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i w późniejszym okresie z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim Solidarność.

Uczestniczy w pracach Komisji Mieszanej na czele z M. Barcikowskim do realizacji postulatów Sierpnia ‘80.

Od 1981 r. organizuje w stanie wojennym oprawę liturgiczną podczas Mszy Świętych za Ojczyznę. Od 1984 r. organizuje cykliczne Msze Św. za Ojczyznę po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki.

Organizuje koncerty polityczne, m. innymi Zakazane Piosenki i wiersze w PRL

W 1988 r. uczestniczy w organizacji Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego. Zostaje wybrany Radnym Rady Miasta Szczecina 1-szej kadencji. Zgłasza uchwałę i inicjuje budowę pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. w Szczecinie.

Założyciel Stowarzyszenia Społecznego Grudzień’70 - Styczeń’71 i jego Prezes przez dwie kadencje. Zostaje pełnomocnikiem Prezydenta Miasta do realizacji budowy Pomnika.

W grudniu 2005 r. współorganizował niezwykły koncert pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego „Requiem Polskie” w hali K-1 Stoczni Szczecińskiej, jako niewątpliwie największe wydarzenie kulturalne w powojennej historii miasta, poświęcony Tragicznym Wydarzeniom Grudnia 1970 roku.

Organizuje współpracując ze środowiskami Niepodległościowymi, Związkami Sybiraków, Katyniaków, Piłsudczyków, Światowym Związkiem Armii Krajowej, Kawiarenki Niepodległościowe i wspólnie organizując uroczystości rocznicowe o charakterze Niepodległościowym.

Realizuje projekty upamiętniania pamięci Generałów AK i byłego Premiera Mikołajczyka Współorganizuje Koncerty i Uroczystości rocznicowe związane z Walką Niepodległościową w najnowszej historii Polski. W ostatnich latach organizuje Uroczyste Podsumowanie Roku Wojciecha Korfantego jako Przewodniczący Zgromadzeń.

Obecnie pracuje i mieszka w bliskości Pułtuska.