POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MAREK POPIEŁUSZKO

Urodzony w 1970 roku. Bratanek bł. ks. Jerzego - syn Józefa i Alfredy Popiełuszko.

Pomysłodawca i fundator założonej w 2015 r. Fundacji im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro". Jako Prezes Fundacji, zarządza najważniejszym obecnie jej projektem czyli utworzeniem Muzeum Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. Bardzo szczególnym miejscu na mapie naszej Ojczyzny, miejscu narodzin ks. Jerzego.

Pomysł zrodził się kilka lat temu, podczas obchodów 70. rocznicy urodzin kapłana i od początku zyskał zainteresowanie i wsparcie Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według wstępnych planów Muzeum bł. ks. Jerzego ma zostać otwarte jesienią 2024 r. – w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci kapłana Solidarności.

Na wystawie stałej zwiedzający zobaczą m. in. rekonstrukcję warszawskiego mieszkania ks. Popiełuszki przy ul. Chłodnej, którego wystrój wraz z meblami i pamiątkami, będzie przeniesiony do Muzeum. W centrum budynku znajdzie się Miejsce Skupienia, które przybierze formę kapliczki przykrytej dwuspadowym dachem.

Fundacja wspólnie z Mennicą Polską przygotowała projekt numizmatu i projekt blistra, na którym jest wizerunek przyszłego Muzeum ks. Jerzego. Numizmat z wizerunkiem bł. ks. Jerzego i cytatem: "mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą" będzie można nabyć od 11 listopada 2021 r. w placówkach Poczty Polskiej.