POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MAREK KĘDZIOREK

Działacz środowiska katolicko-patriotycznego, muzyk, aranżer, kompozytor, reżyser dźwięku, wydawca katolicki, i propagator polskiego patriotyzmu w duchu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W młodości przeszedł formację katolicką w ruchu Światło-Życie, angażował się w tym czasie w działalność młodzieżowych zespołów pieśni i piosenki religijnej. W 1996 r. ukończył w Warszawie szkołę muzyki rozrywkowej („AM”- a) uzyskując dyplom aranżera muzyki rozrywkowej.

W 1997 r. otworzył własne studio nagrań w Nadarzynie, gdzie współpracował z wieloma znanymi wykonawcami: zarówno muzyki rozrywkowej jak i religijnej, także w charakterze reżysera dźwięku. Dodatkowo prowadził także działalność wydawniczą, w której za najwyższy cel stawiał promowanie wartościowej muzyki rozrywkowej, a także ducha patriotyzmu, i twórczości religijnej. Skomponował wiele utworów do słów poetki Barbary Białowąs, afirmujących wiarę, miłość do przyrody i piękno życia, jako daru od Boga. Jest między innymi autorem „Marszu Parafiady”- uznanego za hymn największej międzynarodowej „olimpiady” katolickiej. Przy tej okazji współpracował też ze śp. o. Józefem Jońcem SchP – twórcą ruchu parafiadowego (zmarłym tragicznie w katastrofie smoleńskiej).

Współpracuje między innymi z Andrzejem Rosiewiczem, Towarzystwem Patriotycznym Jana Pietrzaka, a także wspiera animację kultury w wielu polskich parafiach. W 2009 roku, za sprawą śp. ks. Zygmunta Malackiego zaangażował się w działalność wydawniczą związaną z publikacją oryginalnych nagrań kazań bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wraz z zespołem profesjonalistów w dziedzinie dźwięku dokonał rekonstrukcji 16 całych kazań męczennika, ratując te nagrania dla potrzeb publikacji w Polsce. Z pomocą, i bezpośrednim udziałem osób znających osobiście bł. ks. Jerzego i współpracujących z kapłanem, opracował cykl 4 płyt z kazaniami ks. Jerzego. pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kazania”.

Ze względu na obecny na płytach komentarz kapłanów, przyjaciół ks. Jerzego, a także pieśni kościelne z tamtego okresu publikacja okazała się niezwykle wartościową „katechezą”, której propagowanie okazało się wartościowym zadaniem ewangelizacyjnym. Dlatego w tych latach wydawca zaangażował się w organizowanie setek akcji w wielu polskich parafiach, gdzie jako misjonarz bł. ks. Jerzego daje świadectwo nieprzemijalnej wartości nauczania męczennika.

Przy tej okazji poznał większość działaczy środowiska związanego z księdzem Jerzym, i nawiązał kontakty z blisko tysiącem kapłanów i innymi osobami, czy organizacjami wspierającymi rozwój kultu bł. ks. Popiełuszki. (współpracuje w tej dziedzinie od wielu lat z KK NSZZ „Solidarność”). Stara się wspierać innych wydawców i propagatorów kultu, także dystrybuując ich płyty, czy książki związane tematycznie z osobą i nauczaniem Patrona Solidarności. Działalność ta jest wspierana przez wielu polskich biskupów.(w tym ordynariuszy największych polskich diecezji).

W 2016 r. otrzymał specjalne podziękowanie za swoją działalność na rzecz upowszechniania pamięci o Bł. ks. Jerzym, które w imieniu Metropolity i Archidiecezji Warszawskiej skierował na jego ręce JE biskup Rafał Markowski-Wikariusz Generalny Diecezji.

Od 2017 r. z ramienia NSZZ „Solidarność" jest opiekunem-kuratorem najbardziej znanej w ostatnich latach wystawy o księdzu Jerzym Popiełuszce.