POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MARCIN S. KRÓL

Rocznik 1986. Rolnik z dziada pradziada, mąż i ojciec trzech córek i dwóch synów.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie studiuje na Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Sołtys wsi Mystkówiec-Szczucin. Członek Mazowieckiej Izby Rolniczej. Od dziewięciu lat w Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie.

Wielki Rycerz Zakonu Św. Jana Pawła II w Chorągwi w Pniewie.