POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KS. PRAŁ. JÓZEF ROMAN MAJ


Rocznik 1942. Ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów pracował w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych koła poselskiego „Znak”.

Po rozwiązaniu tej placówki podjął pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, którą zakończył w październiku 1968 r. wstępując do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1973 r.

W 1975 r. został mianowany duszpasterzem akademickim. Odtąd obowiązki pełnił w Warszawie, najpierw w ośrodku „Arka”, a później (1980-1984) w kościele akademickim św. Anny. Wznowił wydawanie „Młodzieży Katolickiej”, jest twórcą Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Diecezjalnej.

W 1984 r. pod naciskiem władz komunistycznych zostaje przesunięty do pracy parafialnej w kościele św. Katarzyny na Warszawskim Służewie, gdzie w 1985 r. został proboszczem. Od 1992 r. był Kapelanem Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Od 16 X 2010 r. jest Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości Benedykta XVI.

Obdarzony zaufaniem społecznym w okresie transformacji był mężem zaufania wielu środowisk, konsultantem niepodległościowych środowisk społeczno-politycznych, członek założyciel Społeczno-Kościelnego Komitetu Uczczenia Ofiar Terroru Władzy z lat 1944-1956, asystent kościelny Konwentu św. Katarzyny.

Po przejściu na emeryturę w 2013 r. jest nadal kapelanem krajowym ponad 10-ciu organizacji pozarządowych, co sprawuje od 1979 r.

Pisarz chrześcijański, autor wielu publikacji środowiskowych, z publikacji ogólnych autor „Oficer słusznej sprawy. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim” (2017), „Ostatni Rycerz Polski. Rzecz o Józefie Hallerze” (2018), w przygotowaniu do wydania „Wielki Witold. Rzecz o dobrowolnym więźniu Auschwitz”.