POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KRZYSZTOF MĘTLEWICZ

Rocznik 1992. Urodził się we Włocławku. Pochodzi z niewielkiej kujawskiej wsi – Ślazewo, położnej w okolicy Izbicy Kujawskiej (woj. kujawsko-pomorskie). Wykształcenie zdobywał w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącym w Izbicy Kujawskiej. W latach 2011-2017 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia prezbiteratu przyjął 4 czerwca 2017 r.

W latach 2017-2019 pracował jako wikariusz w Bazylice Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Sieradzu. W 2019 roku rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szczególnym przedmiotem badań są zagadnienia z teologii dogmatycznej, zwłaszcza sakramentologia Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI oraz nauczanie Soboru Watykańskiego II. Licencjat kościelny uzyskany w 2021 r. na postawie pracy Sakramentalny wymiar życia chrześcijańskiego w teologii Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI.

Członek stały Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Współzałożyciel i moderator internetowego Vademecum Liturgicznego. Od 2022 r. współtwórca serii audycji „W Kościele i Demokracji” w Rozmowach Niedokończonych TV Trwam i Radia Maryja. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Od 2019 r. rezydent parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Współzałożyciel i asystent kościelny Wspólnoty Młodych Małżeństw w Warszawie. Popularyzator teologii dogmatycznej. Wśród zainteresowań mieszczą się historia liturgii, muzyka klasyczna oraz apologetyka chrześcijańska.