POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

JERZY ABRAMCZYK


Przez 20 lat był członkiem samorządu Gminy Rząśnik i Powiatu Wyszkowskiego. Od 29 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. P.P.H.U.TARTAK import-export Jerzy Abramczyk.

Zastępca Prowincjała Polski Rycerzy św. Jana Pawła II, chorągwi pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Pniewie.