POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

JAN ŁADA

Fundraiser w Tato.Net - bo każde dziecko zasługuje na obecnego i zaangażowanego ojca. Dba o budowanie relacji, a zaufanie postrzega za walutę przyszłości. Szerzy ideę dobroczynności, ponieważ ojcostwo potrzebuje być dziś odkryte na nowo.

Wcześniej był kierownikiem zespołu ds. przedsiębiorczości w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i kustoszem Muzeum – Izby Pamięci Generała Kuklińskiego. Obecnie Tata x 2 (liczba może wkrótce ulec zmianie).