POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

HENRYK KOWALCZYK

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Rocznik 1956. Urodził się w Żabiance.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie, w którym w latach 1980–1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica.

Funkcję Wójta gminy Winnica pełnił w latach 1990–1998 i 1999–2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 r. zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność).

Od 2005 r. jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. 16 listopada 2015 r. powołany na ministra – członka Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od września do grudnia 2016 r. pełnił obowiązki ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 11 grudnia 2017 r. objął stanowisko ministra – członka Rady Ministrów w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra środowiska. Od 2019 r. przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP.

Od 2021 r. wchodzi w skład Rady Doradców Politycznych prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

26 października 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 5 kwietnia 2023 r. złożył rezygnację z tych funkcji.

Od 6 kwietnia do 21 czerwca 2023 r. pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów.

Obecnie minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.