POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

EWA TOMASZEWSKA

Uczestnik strajku studenckiego w 1968 r. oraz strajku w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie w 1970 r.

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. W 1980 r. poznała bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, współpracując z wspieranym przez Niego magazynem darów dla osób potrzebujących.

W 1980 i 1981 r. w Zarządzie Regionu Mazowsze pełniła funkcje: konsultanta, mediatora i interwenta, a także uczestnika grupy, wspierającej akcje protestacyjne, w tym akcję rondo i strajk na WOSP. Od 13 grudnia 1981 r. ukrywała się. 18 stycznia 1982 r. internowana – do 23 lipca 1982 r. 4 grudnia 1983 r. aresztowana pod KWK „Wujek”. Wskutek interwencji Ks. Bp. Wł. Miziołka na prośbę Bł. Ks. Jerzego zwolniona w trakcie procesu 7 kwietnia 1984 r. Od 10 grudnia 1986 r. członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. współzałożyciel Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

Od 1992 r. przez 14 lat członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w tym przez 10 lat członek Prezydium KK odpowiedzialny za politykę społeczną. W latach 90. Członek Senatu UW, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego „Patronatu” i ławnik. Przez 3 kadencje członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej. Członek Rady Nadzorczej II Oddziału ZUS w Warszawie.

Poseł III i VIII kadencji Sejmu, Senator VI kadencji, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji. W I i IV kadencji radna Sejmiku Mazowieckiego. W latach 2002 – 2004 członek Rady Nadzorczej PFRON.

Członek Rady Programowej Fundacji „Dobro”, pilotującej budowę Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach.