POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ELWIRA LIEGMAN

Politolog, redaktor, producent, marketingowiec, life & business coach.

Od 2011 r. związana z ideą hospicyjną. W 2019 r. podjęła się budowy pierwszego w Polsce holistycznego centrum wsparcia po stracie, które rozpoczęło swoją działalność w Gdańsku w lipcu 2020 r. obejmując opieką osoby w żałobie na całym świecie.

Na stałe związana z Hospicjum Pomorze Dzieciom oraz Hospicjum Perinatalnym TuliPANI. Pełni funkcję Dyrektora Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja.

Mówca motywacyjny, twórca autorskich warsztatów dla kobiet zmagających się ze stratą i poszukujących pełni kobiecości.

Koordynator licznych projektów zgodnych z misją: „aby nikt w żałobie i chorobie nie był sam”. Organizator wielu eventów i warsztatów okołoterapeutycznych przełamujących tabu związane ze śmiercią i procesem umierania. Twórca przestrzeni dla dialogu międzyreligijnego i multikulturowego.

Od lat podróżuje po świecie w poszukiwaniu inspiracji dotyczących przeżywania śmierci i żałoby w różnych kulturach świata.