POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR MAREK HALINIAK


Rocznik 1964. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Jego praca magisterska z zakresu ochrony powietrza została nagrodzona przez Ministra Ochrony Środowiska i Stowarzyszenie Inżynierów Przemysłu Chemicznego. Pracę doktorską w zakresie filozofii „Podstawy filozoficzne ewolucji polityki ekologicznej: od instrumentów ochrony środowiska do zrównoważonego rozwoju” obronił na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wykładowca przedmiotu „Bezpieczeństwo ekologiczne” na UKSW, a także zagadnień służby cywilnej i zrównoważonego rozwoju w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w której był zastępcą dyrektora w latach 2008–2015.

W latach 1986–1989 pracował w Polfie Tarchomin, a w latach 1990–1991 w Zakładzie Aparatury Procesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W latach 1997–1999 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Chemia Wrocław, a w 2006 r. był członkiem rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa zarządu. W 1998 r. został ekspertem ds. służby cywilnej Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Był również wiceprzewodniczącym Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”. W kadencji 2007–2010 był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN.

W 1993 r. ukończył studia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i od tego czasu pracuje w służbie cywilnej – początkowo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 1994 r. z przerwami pracuje na różnych stanowiskach w Ministerstwie Środowiska. Początkowo jako wicedyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej, a od 1998 r. jako dyrektor generalny.

Następnie, od 2001 r., pracował na stanowisku radcy generalnego, będąc odpowiedzialnym za m.in. strategię zrównoważonego rozwoju UE i strategię lizbońską, później (w 2016) za Inspekcję Ochrony Środowiska. Jako przedstawiciel MŚ przewodniczył radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W latach 1994–1996 był sekretarzem Komisji ds. Ekorozwoju, a w latach 2002–2003 Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. W latach 1999–2001 był członkiem Zespołu ds. Etyki przy Radzie Służby Cywilnej. W 2002 został polskim audytorem w GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy).

W latach 2006–2008 i 2016–2018 pełnił funkcję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jest żonaty i ma troje dzieci.