POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR JAN MOSIŃSKI

Działacz związkowy, samorządowiec, wykładowca akademicki, polityk, poseł na Sejm RP, od 2017 roku sekretarz stanu w Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich.

Od września 1980 roku działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” w Kaliszu. Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem podziemnej prasy. W latach 1982-1983 działał w tajnych strukturach „Solidarności”, w tym czasie w jego domu przeprowadzane były rewizje. W latach 1983-1984 wyjechał do Złotoryi. Od 1984 roku ponownie działał w Kaliszu. W 1988 roku był współzałożycielem Duszpasterstwa Ludzi Pracy „Solidarność” Kaliska im. Księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele OO. Jezuitów w Kaliszu.

Od maja 1983 roku do marca 1987 roku był rozpracowywany przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Mosica” i od października 1988 roku do września 1989 roku przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. Organizacja.

Na początku 1989 roku współtworzył regionalne struktury „Solidarności” w Wielkopolsce Południowej. W kwietniu 1989 roku wspólnie z 48 osobami podpisał wniosek o ponowną rejestrację „Solidarności”. Od 1990 do 2015 roku był przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Komisji Krajowej. W latach 1995-2000 odpowiedzialny był za organizowanie ogólnopolskich akcji protestacyjnych, uroczystości „Solidarności” i kontakty Komisji Krajowej z Kościołem katolickim. Był też współorganizatorem ogólnopolskich pielgrzymek „Solidarności’ na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Był pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do św. Józefa w Kaliszu - po raz pierwszy pielgrzymka odbyła się 1 maja 1993 roku.

Od 1998 był założycielem, a następnie członkiem Zarządu Jasnogórskiej Fundacji Pro-Patria Bastion św. Rocha. W latach 1998–1999 współorganizował Ogólnopolski Konkurs Poetycki poświęcony stanowi wojennemu „Poeta pamięta”. W latach 1998–2000 reprezentant „S” w Komisji Trójstronnej ws. strategii dla przemysłu lekkiego, 1999–2001 był doradcą ministra łączności ws. związkowych (był członkiem Gabinetu Politycznego). W 2005 roku był członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, a w 2010 członkiem komitetu honorowego poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W latach 2006–2013 wiceprzewodniczył Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu. W 1999 był twórcą Forum Dialogu Społecznego w Kaliszu.

W 2009 roku doktoryzował się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie w latach 2011–2012 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Jest autorem trzech książek i kilkunastu artykułów z zakresu integracji europejskiej, rynków pracy UE, czy dialogu społecznego, to jest: Związki zawodowe a integracja Polski z Unią Europejską z perspektywy doświadczeń NSZZ „Solidarność” (2004); Wojna polsko-jaruzelska w Wielkopolsce. Stan wojenny (1981–1983) na terenie Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania (2006); Integracja europejska w świetle dokonań wybranych związków zawodowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 1951–2008 (2011). Był prelegentem na kilku seminariach, w tym międzynarodowych. Jest także konsultantem w IDEE (Institute for Democracy in Eastern Europe) z siedzibą w Waszyngtonie. Uczestnik programu wsparcia opozycji kubańskiej – uczestnik kilku wyjazdów studyjnych na Kubę.

W 2017 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.