POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR JAN HLEBOWICZ

Doktor nauk humanistycznych, autor książek historycznych m.in. Ksiądz w smoczej jamie, I znowu na Kościół posypały się kary… oraz wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku Niepokorni z Topolówki.

Autor wystaw oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych najnowszej historii Polski. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki wyznaniowej PRL, historii Kościoła rzymskokatolickiego w rzeczywistości Polski „ludowej” oraz działalności niezależnej młodzieży w okresie 1968–1990.

W latach 2012–2018 dziennikarz „Gościa Niedzielnego”. Publikował m.in. w „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Bałtyckim”, „Pielgrzymie”, „Nowych Książkach”. Autor wywiadu-rzeki „Piątka u Semki”. Laureat konkursu Lodołamacze w kategorii „Dziennikarz bez barier”, za szczególną aktywność w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie pracownik naukowy IPN Oddział w Gdańsku.