POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR BOŻENA BASSA


Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie oraz w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abp Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, wychowania zdrowotnego, promocji zdrowia prokreacyjnego oraz teologii ciała wg św. Jana Pawła II.

Autorka wielu publikacji na temat małżeństwa i rodziny. Współorganizatorka oraz prelegentka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych o tematyce rodzinnej. W latach 2018-2023 konsultor Komisji ds. Rodzin Konferencji Episkopatu Polski.

Obecnie konsultor Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Emigracji Polskiej. Instruktor NPR wg metody prof. Roetzera oraz instruktor Creighton Model Fertility Care System współpracującego z naprotechnologią.

Współorganizowała wraz z Pope Paul VI Institut w Omaha szkolenia dla lekarzy naprotechnologii oraz instruktorów Creighton Model Fertility Care System w Polsce.

Pracuje w poradni rodzinnej przygotowując narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz w poradni leczenia niepłodności z parami z problemem niepłodności. Moderator grup formacyjnych dla małżeństw.

Członek-współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Członek Fertility Care Centers of Poland.