POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR ANNA SAJ

Ppomaga chrześcijanom uwolnić ich potencjał, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem jako doktor teologii, coach, terapeutka i liderka wspólnoty.

Jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej. Uzyskała międzynarodowy certyfikat coacha – Professional Coach ICF PCC.

Jest terapeutką, która pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jest mówcą, nauczycielem i liderem, autorką 5 książek. Założyła platformę wiedzy z dziedziny rozwoju osobistego i duchowego – Akademia Metamorfozy Umysłu.

Potrafi pogodzić pracę zawodową z działalnością misyjną i wspólnotową, inspirując wiele środowisk do otwarcia się na jedność między chrześcijanami.

W 1997 r. zapoczątkowała w Polsce Magnificat — Posługę Kobiet Katolickich, której oddziały znajdują się w ponad 100 diecezjach na całym świecie.

Wraz z mężem Jackiem od 2000 r. jest świecką misjonarką w ramach katolickiego Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja — Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiernych na prawach papieskich. Od ponad 7 lat, razem z mężem stoi na czele polskiej bazy misyjnej ICPE, znanej jako Armia Dzieci.

Inspiruje i wspiera chrześcijan do życia w obfitości według Bożego planu, budząc ich z biernego i pasywnego życia.