POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR ANNA GRĘZIAK

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim. Przez 19 lat pracowała jako lekarz anestezjolog w szpitalach w Pułtusku, Wyszkowie i Warszawie.

W 1990 r., po wygranym konkursie na Lekarza Wojewódzkiego w Warszawie podjęła służbę publiczną. Pracowała kolejno: w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, jako Pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od maja 2003 do 25 listopada 2005 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. 25 listopada 2005 r. powołana na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, którą pełniła do 27 listopada 2007 roku. Od 9 czerwca 2008 do 10 kwietnia 2010 r. była Doradcą Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.

Od września 1980 r. zaangażowana w tworzenie NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1980 reprezentowała MKZ Mazowsze w strajku okupacyjnym delegatów służby zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Była członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, członkiem Regionalnej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, Delegatem na I Krajowy Zjazd Solidarności. Kierowała pracą Społecznego Komitetu Banku Leków NSZZ „Solidarność”, była członkiem Rady Funduszu Związku. 11 lutego 1994 r., podczas obchodzonego na Jasnej Górze II Światowego Dnia Chorego, była współzałożycielką Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. W marcu 2018 r., na wniosek RPP, powołana na członka Rady Przejrzystości przy AOTMiT. Jest też członkiem Rady Ekspertów przy rzeczniku Praw Pacjenta.

W 1997 r. została odznaczona Prymasowskim Medalem Złotym – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu; w 2010 - papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice. W 2019 r. odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. 11 listopada 2019 r. Prezydent Andrzej Duda odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.